Zásady ochrany osobních údajů

1.    Oblast působnosti těchto zásad ochrany osobních údajů

1.1.      Rozsah použití

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují náš závazek k ochraně soukromí a způsob, jakým nakládáme s osobními údaji, které získáváme od návštěvníků těchto webových stránek („webové stránky“) a uživatelů softwarových aplikací („aplikace“), které (i) spravuje a provozuje společnost FUJIFILM Europe nebo jedna z jejích přidružených společností, jak je uvedeno v části „Správce údajů“ („FUJIFILM“ nebo „my“), a (ii) mají odkaz na tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se mohou použít i v případě, že se na ně odkazuje v off-line kontextu, např. u seminářů a dalších akcí a marketingových aktivit.

V případě, že jsou jasně uvedena ustanovení, která se liší od těchto Zásad ochrany osobních údajů, mají přednost příslušná odlišná ustanovení.

1.2.      Správce údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správcem údajů ve vztahu k osobním údajům shromážděným v rámci těchto zásad ochrany osobních údajů je společnost FUJIFILM CZ, s.r.o., U Nákladového nádraží 1949/2, 130 00 Praha 3 Žižkov, Česká republika. Další informace naleznete v otisku webových stránek.

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů / tým pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat poštou nebo e-mailem na adrese privacyoffice_eu@fujifilm.com.

1.3.      Externí odkazy

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na ty webové stránky, které zveřejnily vlastní prohlášení o ochraně osobních údajů, a na webové stránky třetích stran, a to ani v případě, že se odkazy na jejich webové stránky nacházejí na našich webových stránkách a v aplikacích. Upozorňujeme, že nejsme zodpovědní za postupy ochrany osobních údajů těchto jiných stránek. Doporučujeme našim uživatelům, aby si při opuštění některé z našich webových stránek dávali pozor a přečetli si prohlášení o ochraně osobních údajů každé webové stránky, která shromažďuje osobní údaje.

2.    Správa osobních údajů

2.1.      Shromažďování osobních údajů

V zásadě si můžete prohlížet Webové stránky, aniž byste museli sdělovat osobní údaje. Webové stránky a Aplikace mohou shromažďovat určité technické informace, např. jaký obsah jste si v rámci Webových stránek prohlíželi nebo na které webové stránky jste se při přístupu na Webové stránky odkazovali. V procesu shromažďování těchto informací, jehož účelem je zlepšit použitelnost Webové stránky (Webových stránek) nebo Aplikace (Aplikací), nebudou informace shromažďovány způsobem, který by umožnil vaši identifikaci, ani nebudete identifikováni v průběhu procesu analýzy informací.

Pro přístup do určitých oblastí Webových stránek můžete být požádáni nebo požádáni o poskytnutí osobních údajů („Osobní údaje“). Určité Osobní údaje můžeme požadovat také v případě, že si objednáte produkt, požádáte o služby, účastníte se propagačních aktivit nebo výzkumných studií nebo si s námi dopisujete. Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat jméno, poštovní adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, platební údaje a další údaje, které nám poskytnete například v kontaktním formuláři, při registraci účtu nebo při odběru e-mailového zpravodaje či jiné marketingové komunikaci.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, pro plnění smlouvy nebo v případě potřeby pro účely našich oprávněných zájmů, včetně odpovědí na vaše dotazy a přizpůsobení a zlepšení našich webových nabídek, produktů a služeb v souladu s vašimi preferencemi (čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a f) GDPR).

2.2.      Účel použití osobních údajů

Účel použití vašich osobních údajů musí být jasně uveden v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo jinak při jejich shromažďování, s výjimkou případů, kdy je vám účel použití zřejmý. Použití vámi poskytnutých Osobních údajů je omezeno na účel použití, který vám byl předem oznámen. Vyhrazujeme si však právo provádět další zpracování v rozsahu povoleném nebo vyžadovaném příslušnými zákony a předpisy.

Kromě toho můžeme být povinni používat a uchovávat osobní údaje z právních důvodů a z důvodů dodržování předpisů, jako je prevence, odhalování nebo vyšetřování trestných činů, prevence ztrát nebo boj proti podvodům. Osobní údaje můžeme také použít pro splnění požadavků interního a externího auditu, pro účely bezpečnosti informací a v případě, že to považujeme za nezbytné nebo vhodné: (a) podle platných zákonů, které mohou zahrnovat i zákony mimo zemi vašeho bydliště; (b) k reakci na žádosti soudů, orgánů činných v trestním řízení, regulačních orgánů a jiných veřejných a vládních orgánů, které mohou zahrnovat i takové orgány mimo zemi vašeho bydliště; (c) k prosazování smluvních podmínek; a (d) k ochraně našich práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku nebo práv jiných osob.

Následující příklady ilustrují možné scénáře, ve kterých shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje:

2.2.1.         Uživatelské účty

Při registraci zákaznického účtu obvykle shromažďujeme jméno, e-mailovou adresu a heslo. Kromě toho můžete ve svém zákaznickém účtu uvést svou adresu včetně fakturační a doručovací adresy. Při zadávání objednávky shromažďujeme údaje o vámi vybraném zboží, odpovídající cenové informace, případné poukázky, které můžete použít, fakturační a dodací adresu a zvolený způsob platby a dopravy. V souvislosti s vyřizováním objednávek shromažďujeme zejména informace týkající se platby, doručení a vrácení zboží.

Vaše osobní údaje můžeme použít k vedení vašeho uživatelského účtu, k ověření, že jste oprávněným uživatelem, k poskytování požadovaných informací o produktech a službách společnosti FUJIFILM, včetně zpravodajů, které si můžete objednat, a k zodpovídání dotazů na podporu a dalších dotazů. V souvislosti s vaším uživatelským účtem můžeme analyzovat vaše používání našich webových stránek a našeho zpravodaje, abychom lépe porozuměli vašim preferencím a zlepšili naše webové služby. Tyto informace ukládáme v souvislosti s vaším uživatelským účtem. Pokud jste nám udělili marketingový souhlas, můžeme vás také kontaktovat pod vašimi obchodními kontaktními údaji pro marketingové účely v souvislosti s našimi produkty a službami, které by vás mohly zajímat.

Pokud jste si vytvořili uživatelský účet, uchováváme vaše údaje po dobu, po kterou si uživatelský účet udržujete. V případě vymazání vašeho uživatelského účtu uchováváme příslušné údaje pouze v rozsahu povoleném nebo vyžadovaném zákonem.

Prostřednictvím svého uživatelského účtu můžete spravovat a aktualizovat své kontaktní údaje a předvolby. Své přístupové údaje považujte za důvěrné a nesdělujte své heslo třetím stranám. Pokud zjistíte nebo máte podezření, že třetí osoba získala neoprávněný přístup k vašim přístupovým údajům nebo používá váš účet, změňte prosím bez zbytečného odkladu své heslo.

2.2.2.         Personalizované služby

V souvislosti s personalizovanými službami můžeme zpracovávat a používat vaše údaje pro účely reklamy a průzkumu trhu nebo pro personalizované poskytování služeb, pokud jste k tomu dali souhlas. Pokud souhlas udělíte, mohou být informace, k nimž jste získali přístup při návštěvě webových stránek a aplikací, uloženy v uživatelském profilu, abychom vám mohli nabídnout informace speciálně přizpůsobené pro vás (např. ve formě newsletteru). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

Pokud používáte personalizované služby, budeme vaše osobní údaje potřebné pro poskytování služeb používat po dobu vaší registrace a poté tak dlouho, jak to vyžadují nebo povolují platné zákony. Vaše údaje můžeme sdílet se spřízněnými společnostmi FUJIFILM, pokud je to nezbytné k zodpovězení vašich dotazů nebo pokud je to nezbytné pro poskytování služeb. Dotazy týkající se našich produktů a služeb můžeme předat také distributorovi, který je odpovědný za příslušnou kategorii produktů nebo služeb a region.

2.2.3.         Blog / Fóra

Některé z našich webových stránek nabízejí veřejně přístupné blogy nebo komunitní fóra. Měli byste si být vědomi toho, že veškeré informace, které v těchto oblastech poskytnete, mohou být čteny, shromažďovány a používány jinými osobami, které k nim mají přístup. Chcete-li požádat o odstranění svých osobních údajů z našeho blogu nebo komunitního fóra, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části „Kontaktujte nás“. V některých případech se může stát, že vaše Osobní údaje nebudeme moci odstranit; v takovém případě vás budeme informovat, pokud tak nebudeme moci učinit a proč.

2.2.4.         E-mailové zpravodaje

Pokud se přihlásíte k odběru našeho zpravodaje (zpravodajů), použijeme vámi potřebné nebo samostatně poskytnuté osobní údaje k tomu, abychom vám mohli zasílat náš zpravodaj (zpravodaje) e-mailem, jak bylo dohodnuto. E-maily s newsletterem mohou obsahovat webové signály, sledovací pixely nebo odkazy, které nám umožňují analyzovat vaše používání newsletteru, včetně informací o tom, zda jste náš newsletter obdrželi a otevřeli. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat a odhlásit se z odběru newsletteru, a to buď zasláním zprávy na naši adresu, nebo prostřednictvím vyhrazeného odkazu pro odhlášení v newsletteru.

2.2.5.         E-mailová reklama bez předplatného

Pokud jsme obdrželi vaši e-mailovou adresu v souvislosti s prodejem zboží nebo služeb a vy jste proti tomu nevznesli námitku, jsme oprávněni vám pravidelně nabízet podobné zboží a služby, jaké jste si zakoupili prostřednictvím vašeho e-mailu. Souhlas s takovým používáním vaší e-mailové adresy můžete kdykoli v budoucnu odvolat zasláním zprávy na naši adresu nebo prostřednictvím odhlašovacího odkazu uvedeného v našich e-mailech.

2.2.6.         Poštovní reklama

Podle platných zákonů můžeme být oprávněni uchovávat vaše jméno a příjmení, poštovní adresu a případně titul a akademický titul a používat je pro vlastní reklamní účely, zejména pro zasílání nabídek a informací o našem zboží a službách prostřednictvím poštovních služeb. Proti tomuto použití vašich údajů můžete kdykoli do budoucna vznést námitku zasláním zprávy na naši adresu.

2.3.      Sdílení a zveřejňování údajů

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, neposkytujeme, nesdílíme ani jinak nešíříme třetím stranám, s výjimkou případů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Osobní údaje sdílíme, když:

(a) váš souhlas je udělen předem;

(b) je to nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat naše služby, zejména zasílání marketingových sdělení, poskytování zákaznického servisu, podporu marketingu a distribuce produktů nebo provoz našich systémů či aplikací. Tyto společnosti jsou oprávněny používat vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování těchto služeb.

(c) Osobní údaje mohou být sdíleny se skupinou FUJIFILM, pokud je to nutné pro poskytování služeb nebo vyřizování objednávek produktů, správu účtů, usnadnění prodeje a marketingu, zákaznickou a technickou podporu a podporu podnikání a vývoje produktů. Kliknutím zde http://www.fujifilm.com/about/office/ zobrazíte seznam míst skupiny FUJIFILM, se kterými můžeme sdílet Osobní údaje. Dotazy týkající se našich produktů a služeb můžeme také předávat distributorům třetích stran, kteří jsou odpovědní za příslušnou kategorii produktů nebo služeb a region;

(d) pokud si objednáte produkty nebo využijete jiné služby, které vyžadují poplatek, vaše jméno, adresa, číslo kreditní karty a další informace jsou zpřístupněny finančním institucím nebo jiným stranám za účelem vypořádání plateb;

(e) naše podnikání je postoupeno nebo převedeno ze zákona nebo jinak, včetně fúzí, konsolidací a zrušení nebo převodu činností;

(f) zpřístupnění vašich osobních údajů je vyžadováno příslušnými zákony a předpisy nebo je takové zpřístupnění jinak nezbytné pro podporu jakéhokoli trestního nebo jiného právního vyšetřování nebo řízení vedeného příslušnými orgány; nebo

  1. g) existuje bezprostřední potřeba zveřejnění za účelem ochrany lidského života nebo lidských práv.

2.4.      Mezinárodní přenosy dat

Osobní údaje, které shromažďujeme, můžeme přenášet a ukládat v jiných zemích, které mohou mít jiné zákony o ochraně soukromí nebo osobních údajů než země, ve které byly tyto údaje poskytnuty.

To znamená, že vaše osobní údaje mohou být také předávány a/nebo zpracovávány subjekty společnosti FUJIFILM nebo (jejich jménem) poskytovateli služeb třetích stran mimo Evropskou unii („EU“) nebo Evropský hospodářský prostor („EHP“). Právní úprava ochrany údajů v příslušných zemích, kde jsou vaše Osobní údaje shromažďovány nebo zpracovávány, se může lišit od úrovně ochrany poskytované právními předpisy v EU/EHP. Společnost FUJIFILM však zajistí odpovídající ochranu vašich Osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy a zásadami uvedenými v tomto dokumentu. Používáním našich webových stránek a aplikací souhlasíte se shromažďováním a předáváním vašich Osobních údajů mimo EU/EHP, jak je popsáno v tomto dokumentu.

2.5.      Zabezpečení dat

Společnost FUJIFILM přijímá odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření, aby ochránila vaše osobní údaje před zneužitím a zabránila jejich ztrátě. Vaše Osobní údaje jsou uloženy v zabezpečeném provozním prostředí, které není veřejně přístupné. Veškeré Osobní údaje, které poskytnete v průběhu registrace nebo využívání personalizovaných služeb, budou přenášeny v zašifrované podobě, aby se zabránilo zneužití informací třetí stranou.

3.    Používání souborů cookie, sledovacích technologií a zásuvných modulů sociálních médií

3.1.      Používání souborů cookie a sledovacích technologií

Naše webové stránky a aplikace mohou používat soubory cookie nebo podobné technologie (analytické programy a služby sociálních médií). Soubory cookie jsou textové soubory, které Webové stránky odesílají do prohlížeče uživatele za účelem uložení informací v zařízení uživatele. Při každém přístupu na webovou stránku (webové stránky) jsou informace obsažené v souboru cookie přečteny webovou stránkou (webovými stránkami).

3.1.1.         Váš souhlas s používáním souborů cookie

Rozlišujeme mezi nezbytně nutnými soubory cookie, které jsou nutné pro správné fungování našich webových stránek, a ostatními soubory cookie. Přísně nezbytné soubory cookie nevyžadují váš souhlas. U ostatních souborů cookie si před jejich umístěním do vašeho zařízení vyžádáme váš souhlas. Naše webové stránky můžete používat až po potvrzení nastavení souborů cookie.

Při první návštěvě našich webových stránek se zobrazí vyskakovací okno se správcem souhlasu se soubory cookie. Pokud kliknete na tlačítko „Nastavení souborů cookie“, budete přesměrováni do Centra předvoleb ochrany osobních údajů. V Centru předvoleb ochrany osobních údajů se rovněž zobrazí seznam souborů cookie, kde najdete podrobnosti o souborech cookie a účelech, k nimž jsou používány. V Centru předvoleb soukromí můžete pomocí přepínače povolit nebo zakázat používání souborů cookie. Upozorňujeme, že pokud soubory cookie nepřijmete, je možné, že nebudete moci používat některé funkce našich webových stránek tak, jak byly zamýšleny.

3.1.2.         Změna preferencí souborů cookie / odvolání souhlasu

Předvolby souborů cookie můžete kdykoli změnit v Nastavení souborů cookie.

Používání / mazání souborů cookie můžete také kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že v takovém případě nebudete moci plně využívat celou řadu funkcí nabízených webovými stránkami.

3.1.3.         Seznam souborů cookie

 

 

Naprosto nezbytné soubory cookie

Jsou nezbytné k tomu, aby web fungoval, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akce, které jste provedli, jako je požadavek služeb týkajících se bezpečnostních nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů atp. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookie nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookie neukládají žádně osobní identifikovatelné informace.

Naprosto nezbytné soubory cookie
Podskupina souborů cookie Soubory cookie Používané soubory cookie Životnost
https://fujifilmphotoawards.czOptanonAlertBoxClosedOptanonConsent Vlastní 365 Dny, 365 Dny

Soubory cookie pro zvýšení výkonu

Pomáhají sledovat počet návštěvníků a také z jakého zdroje provoz pochází, což nám umožňuje zlepšovat výkon stránky. Můžeme s nimi určovat, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejsou oblíbené, a také sledovat, jakým způsobem se návštěvníci na webu pohybují. Všechny informace, které soubory cookie shromažďují, jsou souhrnné a anonymní. Pokud soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naši stránku.

Soubory cookie pro zvýšení výkonu
Podskupina souborů cookie Soubory cookie Používané soubory cookie Životnost
https://fujifilmphotoawards.cz_ga_gid Vlastní 730 Dny, 1 Den

Cílené soubory cookie

Tyto soubory cookie mohou na naší stránce nastavovat partneři z reklamy. Mohou je používat na vytváření profilů o vašich zájmech a podle nich vám zobrazovat reklamy i na jiných stránkách. Neukládají ale vaše osobní informace přímo, nýbrž přes jedinečné identifikátory prohlížeče a internetového zařízení. Pokud je nepovolíte, bude se vám zobrazovat na stránkách méně cílená propagace.

Cílené soubory cookie
Podskupina souborů cookie Soubory cookie Používané soubory cookie Životnost
https://fujifilmphotoawards.cz_gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vlastní Několik sekund

3.2.      Zásuvné moduly sociálních sítí

Naše webové stránky a aplikace mohou nabízet pluginy pro sociální sítě („sítě“). Zásuvné moduly sociálních sítí představují snadné způsoby sdílení obsahu s ostatními lidmi prostřednictvím Sítí. Když přistupujete na Webové stránky (Webové stránky), mohou tyto pluginy potenciálně vytvořit přímé spojení mezi vaším prohlížečem a příslušnými Sítěmi. Pokud s pluginy komunikujete, například v případě Twitteru kliknutím na „Tweet This“ nebo u Facebooku kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“ nebo napsáním komentáře, příslušné informace se z vašeho prohlížeče přenesou přímo do Sítě. V některých případech jsou informace se Sítí vyměňovány již při návštěvě Webové stránky (Webových stránek), bez ohledu na to, zda se zásuvnými moduly interagujete, či nikoli.

Sdílení informací se sítí můžete zabránit tím, že nepovolíte příslušné soubory cookie a/nebo se před použitím webových stránek ze sítě odhlásíte.

4.    Uchovávání dat

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu, kdy je váš účet aktivní, nebo po dobu potřebnou k poskytování služeb. Vaše Osobní údaje budeme uchovávat a používat v případě, že to bude nutné k plnění našich zákonných povinností, řešení sporů a vymáhání našich smluv.

5.    Vaše práva týkající se vašich osobních údajů podle GDPR

Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz, omezit zpracování svých osobních údajů, vznést námitku proti takovému zpracování a uplatnit své právo na přenositelnost údajů v souladu s GDPR a platnými zákony.

Máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu v souladu s GDPR a platnými zákony, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje GDPR. Za tímto účelem se můžete obrátit zejména na dozorový úřad v členském státě EU, v němž máte obvyklé bydliště nebo v němž došlo k údajnému porušení. Seznam vnitrostátních orgánů pro ochranu osobních údajů naleznete zde: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_cs.

6.    Změny zásad ochrany osobních údajů

Společnost FUJIFILM si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany osobních údajů měnit, doplňovat nebo aktualizovat. Pokud se rozhodneme změnit naše Zásady ochrany osobních údajů, zveřejníme revidované Zásady ochrany osobních údajů a uvedeme datum jejich zveřejnění. Při opakovaných návštěvách si prosím nezapomeňte zkontrolovat, zda nedošlo ke změnám Zásad ochrany osobních údajů, protože další používání Webových stránek nebo Aplikací po jakékoli zveřejněné revizi znamená, že souhlasíte s tím, abychom vaše údaje používali v souladu se změněnými, doplněný